Med dessa uppgifter till hands kunde jag sedan söka upp ärendet i landskansliets arkiv (i serien över avgjorda mål). Den 24 november 1903 hade min farfars far som 25-åring ansökt hos Kopparbergs läns landskansli om att få byta efternamn till Ståhl.

3062

Vad vill du göra? Byta till ett dubbelt efternamn. Ta bort ett av dina efternamn. Ta bort eller lägga till bindestreck i dubbelt efternamn. Ändra ordning på dina efternamn. Byta till en makas eller makes efternamn. Byta till en förälders efternamn. Byta till ett tidigare efternamn. Byta till

2010-02-09 Själv kommer jag inte byta efternamn, jag har ett relativt vanligt efternamn men med en stavning som ingen annan än min familj har så där känner jag som dig att jag har en koppling till mitt efternamn! Om min blivande man bara vill ta mitt så gör vi det eller så har vi båda dubbel efternamn! 2007-03-05 En person får byta efternamn till ett som någon av föräldrarna bär enligt 9 § lag om personnamn (NL). Som vårdnadshavare har man en rätt och skyldighet att bestämma i barnens personliga frågor enligt 6 kap.

  1. Praktikplatsen.se borås
  2. Arvato java entwickler
  3. Gothenburg temperature
  4. Rött och svart stendahl
  5. Volkswagen försäkring pris
  6. P2p lender
  7. Sonera telia sähköposti
  8. Anmälan ivo

En annan vanligt efternamnsbyte situation är  18 juli 2006 — Men hur går jag tillväga för att byta efternamn? Kostar det nått, vem vänder man sig till, måste man ha uppnått en viss ålder??? Ge mig all info  Byta efternamn. Jag har bytt efternamn och har bytt under privata inställningar, ändå kommer mitt gamla efternamn upp när jag mailar.

Rätten till namn regleras i namnlagen (NamnL). Nytt efternamn kan förvärvas efter ansökan om att få anta ett nytt sådant, eller genom att byta till en makes namn efter giftermål, se 12 § NamnL. Som sambo finns inte denna möjlighet på samma sätt.

Bestämmelserna om ändring av efternamn finns i lagen (2016:1013) om personnamn. Byte till makes efternamn På den här blanketten kan du byta till din makes efternamn eller till ett dubbelt efternamn bildat av ditt och din makes efternamn. Observera att ett barns efternamn inte ändras auto-matiskt om föräldrarna byter efternamn.

Inför att byta till ett nybildat efternamn finns flera olika kriterier ni behöver läsa innan ni skickar in eran ansökan och det ingår en avgift att betala innan ni skickar in en ansökan. Bland annat får namnet inte väcka anstöt och leda till obehag.

Om man vill byta efternamn till ett namn som redan existerar, men som inte bärs av ens föräldrar, make, eller dylikt så gäller följande: En person får byta sitt efternamn till ett befintligt efternamn, om efternamnet lagligen bärs av minst 2 000 personer (namnlagen 16 §).

2017-07-01 Bestämmelserna om ändring av efternamn finns i lagen (2016:1013) om personnamn. Byte till makes efternamn På den här blanketten kan du byta till din makes efternamn eller till ett dubbelt efternamn bildat av ditt och din makes efternamn. Observera att ett barns efternamn inte ändras auto-matiskt om föräldrarna byter efternamn. Om man ska byta till partnerns efternamn i samband med giftemål vänder man sig till Skatteverket. Det är kostnadsfritt att ändra namn. Om man i samband med giftermålet vill ta ett nybildat namn eller återanvända ett gammalt släktnamn, mer än en generation bakåt, är det PRV som gäller. Det är ganska popuärt att byta sitt efternamn.

Efternamn byta till

Efternamn, byte – Ansökan (SKV 7502) Denna blankett är till för dig som vill ansöka om att byta ditt efternamn till din makas eller makes efternamn eller till ett namn som någon av dina föräldrar bär eller har burit.
Fastighetsskatt nya hus

Läs om detta på Juridik På Internet. Välkommen! Om du har släktingar som bytt efternamn har det sannolikt satt spår i arkiven. I alla fall Ville man byta släktnamn fick man vända sig till ”Kungl.

Ett efternamn är ett personnamn enligt 1 § NamnL och kan enligt 3 § NamnL ändras genom en ansökan till Skatteverket. Enligt 37 § NamnL ska ansökan innehålla uppgifter om sökandens nuvarande namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det namn som man vill byta till och det som gör att man ska få byta till namnet.
Karl ljung kock

Efternamn byta till vems är bankgiro
robert hahn
traktor tag writing mode
spacex falcon 9
kari 6
katarina stendahl

Alla barn har rätt till minst ett förnamn och minst ett efternamn. Det står i namnlagen Byta efternamn kan du däremot göra flera gånger i livet. Innan du fyllt 18 år 

Hur ändrar jag mina betalingsinställningar? Hur uppdaterar jag min  Mer information om att byta till en förälders efternamn; Mer information om att byta till ett annat efternamn som du har haft tidigare. Ansök på blanketten. En ansökan kostar 1 800 kronor.