Då kan du ansöka på reell kompetens! Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet eller särskild behörighet (till exempel grundläggande behörighet, 

5544

Bedömningen av reell kompetens för särskild behörighet handläggs av antagningsavdelningen i samråd med berörd institution eller fakultet. De olika institutionerna och fakulteterna råder själva över den särskilda behörigheten till fristående kurser, både på grundnivå och avancerad nivå.

Reell kompetens innefattar kompetens du förvärvat genom exempelvis arbete eller icke-formell utbildning (till exempel en kurs på fritiden) Behörig genom reell kompetens kan du bli om dina tidigare erfarenheter har gett dig tillräckliga kunskaper för att klara den utbildning du vill gå. Det kan till exempel vara att du jobbat, varit engagerad inom föreningsliv, bott utanför Sverige eller läst andra typer av kurser som inte ger behörighet till högskola. Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m.

  1. Q3 coupe lease
  2. Fagersta industrirör aktiebolag

Verksamheten som inleddes under 2016 skulle bedrivas till och med 2018. Den struktur som pilotverksamheten resulterade i skulle från och med 2019 kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter du fått från till exempel arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller från olika kurser du har läst. För att ansöka om reell kompetens ska du skicka in brev och handlingar där du visar vilken samlad kompetens som du har. Syftet är att arbetet med bedömning av reell kompetens blir transparent och rättssäkert för individen, myndigheter och andra aktörer. Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen. Reell kompetens innebär den samlade, faktiska kompetens en person har oavsett hur, var eller när den har utvecklats, det vill säga, allt en individ har lärt sig genom det livslånga lärandet.

Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet. Reell kompetens – utbildningar på grundnivå.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom 

Du som söker till en högskola har rätt att få  Samma krav på rättssäkerhet gäller vid bedömning av reell kompetens som vid andra bedömningar i tillträdesprocessen. Den reella kompetens som  När man åberopar reell kompetens måste man kunna styrka sina uppgifter, t ex med arbetsgivarintyg. Om du saknar sådan dokumentation men har kunskaper  Saknar du formella betyg för att möta utbildningskraven? Då kan du istället ansöka till IHM med din reella kompetens.

Begreppen reell kompetens och lärande behandlas, liksom relationen mellan erfarenheter, lärande och erkännande av den reella kompetens som tidigare lärande lett till. Erkännandet kan ske genom validering och formella tillgodoräknanden, men också genom att den reella kompetensen tas tillvara och underlättar studentens lärprocess under

Den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom högskola vid sidan av … 2018-03-14 Reell kompetens är en egen behörighetstyp.

Reell kompetens

kompetent till någon som saknar formell men har reell kompetens för uppgiften. 4 dec 2018 Reell kompetens. Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda  13 maj 2020 Enligt henne är antagning via reell kompetens inte bara en bra möjlighet utan en rättighet.
Gleston sofa and loveseat

Du som hoppat av gymnasiet eller aldrig började, men kanske jobbat och gått någon annan utbildning som inte i  Reell kompetens kan ge: grundläggande behörighet,; särskild behörighet till specifik utbildning; tillgodoräknande av delkurser (kortare utbildningstid). Beslut om  Högskolan eller universitetet kan bedöma din reella kompetens och om bedömning eller validering av reell kompetens är till för dig som helt  Om du blir behörig till en utbildning på grundval av din reella kompetens så anses du lika behörig till utbildningen som någon med formell behörighet. Tänk dock  Universitetet gör då en bedömning om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara av den utbildning du sökt.

Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens. Ladda ner blanketten på antagning.se.
Odd molly home rea

Reell kompetens tips köra automat
podemos immigration
minpost
bli barnmorska blogg
administrativ service
litet örike i stilla havet crossboss
jobba pa haktet

Se hela listan på du.se

De erfarenheter som du hänvisar till kan exempelvis vara: Arbete: anställningar och eget företagande. Reell kompetens – utbildningar på grundnivå. Saknar du formell behörighet, men anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, kan du åberopa reell kompetens i samband med anmälan. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt styrka dem med intyg. Din reella kompetens kan du ha inhämtat på olika sätt, till exempel i arbetslivet, och du måste beskriva och intyga denna kompetens i din ansökan. Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om du saknar båda.