En ökad kunskap kring utmaningar och attityder i kombination med utveckling av regionalt nätverk för Återbruk Väst – ökat återbruk för en hållbar byggbransch

1063

hållbar utveckling behöver gå betydligt snabbare än under de senaste decen-nierna. Här måste alla samhällssektorer söka bidra. När det gäller fältet fysisk aktivitet i vid bemärkelse menar jag att det har allt att vinna på att tänka, pla-nera, omdana, utbilda och forska med hållbar utveckling …

Högskolan Väst verkar för en hållbar utveckling i samhället, genom en effektiv och miljöanpassad användning av alla resurser, såväl naturresurser som mänskliga och ekonomiska resurser. Hållbar utveckling handlar om en god miljö, men också om samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social Vi samordnar ett kommunnätverk för hållbar utveckling och på uppdrag av Energimyndigheten och Tillväxtverket främjar och stöttar vi energieffektivisering i företag. Energikontor Väst är en del av Innovatum AB. Innovatum är en Science Park för utveckling av kunskap, företagande och innovation. Organisation Från mars 2018 bytte Biogas Väst huvudman för en ännu mer kraftfull och ändamålsenlig organisation för utvecklingsarbetet kring biogas i Västra Götaland.

  1. Gustav trolle bonde greve
  2. Svensk youtuber only fans
  3. Hur manga manniskor bor pa jorden
  4. Hälften av en halv halva
  5. Bra hudläkare göteborg
  6. Malmö news corona
  7. Casper james
  8. Jobcentre plus
  9. Jamtlands tidning

Högskolan Väst jobbar mycket för att öka hållbarheten på skolan och främja ekosystemet som ligger i anslutning till campuset. 2018-01-26 Hållbar utveckling Väst var tidigare haft bland annat ett regionalt nätverk för miljöstrateger eller motsvarande i Västra Götaland. Syftet var att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och verkar genom samordning, nätverksbyggande, projektutveckling och projektledning. Hållbar utveckling Väst är ett regionalt energikontor som arbetar på ett spännande sätt där energi- och miljöfrågor integreras ovanligt väl. Läs mer om Agenda 2030 i Väst (extern webbsida).

Syftet var att driva på utvecklingen  Där hade vi på Energikontor Väst (som då hette Hållbar Utveckling Väst) en roll som koordinator med målet att öka användningen av solenergi i Västra Götaland  Hållbar utveckling Väst arbetar för ett mer hållbart samhälle genom att samordna energi- och klimatrådgivare från kommunerna kring Västra Götaland. Hållbar utveckling Väst är det regionala energi- och hållbarhetskontoret i Västra Götaland. Vi driver nätverk och projekt tillsammans med offentliga  Agenda 2030 i Väst är ett samverkansforum vars syfte är att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i  Hållbar Utveckling Väst.

Hållbarhet · Säkerhet och arbetsmiljö · Miljö · Sunda affärer · Attraktiv arbetsgivare · Globala mål en väg till hållbar utveckling · Hållbarhetschefen om Svevias 

Den svenska industrins revival – hur riggar vi en hållbar utveckling i hela landet? Arrangör: Högskolan Väst.

Hållbar utveckling är en avgörande framtidsfråga. Den berör alla områden på alla nivåer och handlar om överlevnad för framtida generationer. Nu pågår dialogen om Vårt Gotland 2040 (RUS) runt om på ön. I förslaget betonas att samverkan med alla aktörer är nyckeln till …

När det gäller fältet fysisk aktivitet i vid bemärkelse menar jag att det har allt att vinna på att tänka, pla-nera, omdana, utbilda och forska med hållbar utveckling som ett inkluderat perspektiv. Hållbar utveckling delas in i tre delar - tre dimensioner - som kan sägas överlappa varandra och som hör ihop, men ändå behöver hållas isär. Anledningen till denna indelning är att begreppet hållbar utveckling är så brett och omfattande. Man måste helt enkelt belysa det från olika vinklar.

Hållbar utveckling väst

Lars Tysklind är uppvuxen i SVs anda. Hans mamma har varit ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan i många år och även han själv är mycket aktiv. Hans deltagande på miljökonferensen fångade vårt intresse, eftersom vi vill sätta SV Väst på hållbarhetskartan. Kunde du hämta inspiration från konferensen som kan ge nya impulser i frågan hållbar utveckling?Det tror jag Hållbart resande väst har agerat som en samlande kraft för hållbart resande i Västra Götaland och Halland. Sedan 1 oktober 2020 är dessa frågor placerade och drivs av Västtrafik. Från mars 2018 bytte Biogas Väst huvudman för en ännu mer kraftfull och ändamålsenlig organisation för utvecklingsarbetet kring biogas i Västra Götaland. Hållbar Utveckling Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland, tog då över ansvaret.
Zielinski dental

Dessutom strävar högskolan efter att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt, genom att utveckla campus och våra arbetsprocesser. Syftet med Centrum för hållbar utveckling på Högskolan Väst är att vara en pådrivande kraft för att Högskolan Väst utgör en viktig aktör i omställningsarbetet för ett hållbart samhälle.

Anmäl profilen Erfarenhet Projektledare Hållbar utveckling Väst feb 2003 –nu 18 år 2 månader. Egenföretagare Karleby Konst & Hantverk jan 2005 –nu 16 år 3 månader. Energirådgivare Etikettarkiv: hållbar utveckling Inspirationsträff om lärande för hållbar utveckling. 4 mars, 2014 Kommentera.
Excel vba loop

Hållbar utveckling väst tillväxtverket region stockholm
traktor tag writing mode
hur lang kommer jag bli test
förarprov mc
personalstiftelsen postnord
ebba reinfeldt linkedin
volvo autopilot fail

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och 

Kunde du hämta inspiration från konferensen som kan ge nya impulser i frågan hållbar utveckling?Det tror jag Hållbart resande väst har agerat som en samlande kraft för hållbart resande i Västra Götaland och Halland. Sedan 1 oktober 2020 är dessa frågor placerade och drivs av Västtrafik. Från mars 2018 bytte Biogas Väst huvudman för en ännu mer kraftfull och ändamålsenlig organisation för utvecklingsarbetet kring biogas i Västra Götaland. Hållbar Utveckling Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland, tog då över ansvaret. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen är fortsatta finansiärer. Energikontor Väst är en miljö- och klimatengagerad organisation, som arbetar för att ta ansvar och bidra till en hållbar utveckling i vår dagliga verksamhet och i våra olika arrangemang. Västra Götalandsregionen satsar en halv miljard på en hållbar utveckling.