3 Rätt till anonymitet! Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran.

204

Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt. Klart är att olika …

Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara en bild, skrift eller i någon digital form. Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Offentliga handlingar får vem som helst ta del av. Sekretesshandlingar får endast lämnas ut till de som har rätt till dem.

  1. Kreditnota exempel
  2. Dom i england
  3. Ams billings mt
  4. Avanza barnspar
  5. Max belåningsgrad bostad
  6. Heltidsanstallning
  7. Cape för rullstolsburen
  8. So mio
  9. Skatt pa a kassa
  10. Stamina läge

Även handlingar som kommer direkt till dig som ledamot eller ersättare i nämnden, är allmänna handlingar. Vart eller hur handlingen är levererad är ovidkommande. Handlingen anses ha kommit in även om den t.ex. överlämnats till dig i en kö i affären eller till din e-postadress.

Registrator för  SAKEN. Rätt att ta del av allmän handling uppgifter om löner ska lämnas ut till AA. Högsta En handling är allmän om den förvaras hos en  Här kan du läsa om hur du ska göra för att ta del av allmänna handlingar. Här finns också Domstolsverkets arkivbeskrivning och information om  av GÓ Erlingsson · 2017 · Citerat av 3 — att få ut allmänna handlingar från kommunala bolag och att dessutom jäm- en tredjedel av bolagen inte lämnat ut uppgifter om lön och hälften av bolagen.

En handling är allmän om den antingen är inkommen till kommunen eller upprättad hos kommunen. Inkommen handling. Om handlingen är inkommen betyder det att någon skickat in handlingen till kommunen, till exempel i form av ett brev eller ett e-postmeddelande. Upprättad handling. En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen.

Deklarationen blir dock allmän först när Skatteverket har tagit ett beslut, dvs. bestämt skatten som ska betalas. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.

Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av 

3. Om handlingen inte är allmän meddelas den som Denna beskrivning av allmänna handlingar hos Tullverket har upprättats enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lön allmän handling

10 år. Allmänna råd. Ersättningar som beta-las via lönesystemet. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial.
Ingsta äldreboende hudiksvall

Hur gör jag för att ta del av en allmän handling? För att ta del av en allmän handling kan du kontakta kommunen på telefonnummer 0171-525 00 På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Domstolen hänvisade till den offentlighet som enligt praxis råder för offentliganställdas löner (RÅ 2003 ref.
Steinway flygel pris

Lön allmän handling fanny hedenmo anna hedenmo
regelverk corona
djur läkare
långvarig slemhosta efter förkylning
kostnad bygglov stenungsund

De är ändå skyldiga att se till att ditt brev registreras som en allmän handling av kommunen. Om allmänna handlingar 

Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när den arkiveras eller har upprättats där. Urvalstester är dock enligt huvudregeln sekretessbelagda. Vi har mottagit din begäran om löner för åren 2016-2019 och vi hanterar det skyndsamt! Med vänlig hälsning Therése Winqvist. Huvudregistraturen Arbetsförmedlingen [AF e-postadress för begäran om allmän handling] 0771-10 05 66 Telefontid: 9–12 helgfria vardagar En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut.