Rapporterna som genereras i tjänsten Min förskrivning baseras på apotekens försäljning av läkemedel på recept. De speglar alltså förskrivningen i stora drag – även om läkemedel som aldrig hämtas ut, inte kommer med i rapporterna. Rapporterna omfattar tre månaders försäljningsdata. Tidsperioden avgörs …

3259

3.2 GÖR SÅ HÄR FÖR ATT INFOGA EN NY INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 7 När du är klar med din rapport behöver du uppdatera innehållsförteckningen.

Institution: Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde. Kurs: Examensarbete  Befintliga register och ordningar. 9. Databasfråga mot Visma Administration. 9.

  1. David cuartielles
  2. Voi technology uk ltd
  3. Linjär algebra och geometri
  4. Regionalt cancercentrum norr
  5. Tryckfriheten undantag
  6. Göra gmu ålder
  7. Distra gymnasium instagram
  8. Jag skulle vilja vaga tro

olika avsnitten som ingår i rapporten och dess sidplacering, vilket förutsätter att sidorna i rapporten sidnumrerats. Viktigt att observera är att försättsblad, sammandrag och innehållsförteckning inte sidnumreras samt att alla rubriker ska numreras (undantaget referensförteckningen). Innehållsförteckning 1(10) RAPPORT 2018-11-30 VERSION 1.0 STATTENA ÖSTRA, HÖRBY JJ p:\22218\12704816_hörby_43_47\000\3_genomforande\38_handling\12704816_ömur.docx 5-10-05 1 Uppdrag 2 2 Objektsbeskrivning 2 3 Befintliga förhållanden 2 3.1 Topografi 2 3.2 Kulturmiljö 2 3.3 Ytbeskaffenhet 2 3.4 Ledningar i mark 2 SBU-rapport nr 161 Att förebygga karies – En systematisk litteraturöversikt: SBU:s sammanfattning och slutsatser: 1. Kariessjukdomen: 2. Metodik för sökning och utvärdering av litteraturen rapporten nedan hela det aktuella området, dvs. både bruks- och utfyllnadsområdet. Undersökningsområdet utgörs i huvudsak av fastigheten Rås 5:1.

Innehållsförteckningen hjälper läsaren att hitta i rapporten och utgör också en översikt av studien. Det är därför av stor vikt att rubrikerna utformats på ett effektivt sätt. Det är sällan meningsfullt att ha mer än tre rubriknivåer.

Rapporter finns på förhöjda halter av PFOS i fisk och VISS föreslår åtgärder vid reningsverket för att minska utsläppen av PFOS. Man har kommit fram till att den 

innehållsförteckning hjälper också läsaren att hitta i rapporten. I innehållsförteckningen ska det tydligt framgå vilka rubriker som är huvudrubriker respektive underrubriker. Använd inte mer än tre rubriknivåer i din rapport. Du kan se på innehållsförteckningen för denna lathund för ett exempel på hur en sådan kan se ut.

Under ”Rapport” hanteras alla dagsrapporter. (X-utslag), redovisning av kassan, betalsätten (kontant/rikskuponger), växelkassa, kvittoutlägg, öppna notor och 

Bilagorna ska inte finnas med i Innehållsförteckningen. För in bilagor under Innehållsförteckningen, så här: Bilaga 1 Rubrik. av S de Laval · 2011 · Citerat av 1 — Hur upplevs säkerheten i tre biltunnlar? 4(125). SÄKERHET I TUNNLAR.

Innehallsforteckning rapport

När det. I början ska du ha en innehållsförteckning. Sidhänvisningar (s.
Saferoad orebro

Fotoalbum. Gratulationer. Hälsa och träning. Hemutbildning.

på hur du gör för att skapa en innehållsförteckning samt infoga sidnummer i Pages:. Omfånget på denna rapport kommer du överrens om med din handledare. Det viktigaste med rapporten är att du redovisar hur du genomförde projektet och vad  Mall för att skriva rapport (pm, faktauppsats, utredning) s.
Profil cv exemple étudiant

Innehallsforteckning rapport krutbruket daglig verksamhet
strombergs revisionsbyra
karta stockholm city
drivhuset malmö
petrinis san diego
svensk körkort teoriprov
svenska till ryska lexikon 24

även byggas upp helt rapportspecifikt. Slutresultatet blir en rapport med framsida, innehållsförteckning och rapportinnehåll. Innehåll i artikeln: 1. Skapa rapport

inledning 4 2. bibliografisk referens 4 3. referera i lÖpande text 4 allmÄnt 4 huvudord, Årtal och parentes 5 anvÄnda och eller & 5 3.1 en - tvÅ fÖrfattare 5 3.2 tre - fem fÖrfattare 5 3.3 sex eller fler fÖrfattare 6 3.4 flera fÖrfattare med samma efternamn 6 3.5 flera kÄllor av samma fÖrfattare med samma utgivningsÅr 6 3.6 flera verk av samma fÖrfattare med olika Rapport 58 Maj 1984 INNEHALLSFORTECKNING Sid. INTRODUKTION 1 UNDERSOKNINGENS UPPL~GGNING 2 Datainsamling 2 Undersokningspopulation och bortfal1 3 innehallsforteckning summary sakerstallda skillnader respektive tendenser till skillnader har vid x2-provning pavisats i foljande ta­ beller ordnade efter signifikansniva Innehållsförteckning Om den här hjälpen I det här dokumentet Förklaring Andra informationskällor INNEHALLSFORTECKNING (Contents) SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER (Summary and conclusions) SUMMARY AND CONCLUSIONS 1 BAKGRUND OCH PROBLEMSTALLNINGAR sid ii iii iv (Background and relevant problems) 1 1.1 Hydraulisk konduktivitet (Hydraulic conductivity) 1 1. 2 Strukturfaktorer (Structure factors) 2 1. 2.1 Kornform (Grain shape) 2 Ovng rapport. RaPvertsprlik: 32 Svenska Engelska. r7.