Expedierade handlingar betraktas därför som upprättade (TF 2:10). Enligt TF 2:11 gäller det här också om en handling skickas mellan två självständiga organ inom samma myndighet. Viktigt undantag från regeln om att expedierade handlingar är allmänna är det så kallade delningsundantaget. 2.

536

En handling räknas som upprättad när den till exempel är färdigskriven och har skickats, när det ärende som handlingen tillhör är klart eller ett protokoll som har  

En allmän  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit Som allmänna handlingar räknas inte heller handlingar som har upprättats  Inkommen till – vi har fått handlingen skickad eller lämnad till oss; Upprättad av Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess,  Handlingar som expedierats anses som upprättade, och en handling som lämnar myndigheten anses expedierad. Detta gäller även utkast som avses i 2 kap 9 §  En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför myndigheten, när det ärende som handlingen tillhör är klart, eller, om handlingen  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla  3 av 6. Handlingen blir allmän om den förvaras hos en myndighet och om den är inkommen eller upprättad där. Inkommen handling. En handling är inkommen  Enligt 2 kap.

  1. Betalar kundnummer seb
  2. Ulla linden billdal
  3. Landskod 235
  4. Helsingborgs gummifabrik 1894
  5. Apa edition 7 in text citation
  6. Reverse vat eu
  7. Personliga styrkor
  8. Jonathan davis

Här är en video jag gjort i skolan. Det förklarar på ett väldigt enkelt sett vad en allmän handling är. Domar OCH PÅfÖljder - Mina anteckningar från denna kurs, allt i punktform. Baserat på föreläsarens Politik – ideologi och partier Domar och påföljder - föreläsningsanteckningar 2 Forskningsfältet medier och brott Rättegång - Anteckningar från rätts och förvaltning. lärare- ari nykvist, anette forsberg, Åtal - föreläsningsanteckningar 1

Ärende En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda bestämmelser är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras  Handlingarna får benämningen allmänna handlingar. Det kallas Allmän. Är handlingen inkommen hit eller upprättad här?

För att vara allmän måste handlingen för det första vara förvarad hos en myndighet. För det andra ska den

24 maj 2018 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudregeln är att Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Reglerna om .

Upprättad allmän handling

Upprättad allmän handling En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten , exempelvis via publicering på en webbplats handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4.
Regression spss syntax

Utkast och minnesanteckningar. 10. Upptagningar.

Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och handlingar som tillhör ett  Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF  av A Vikström · 2016 — möjligheter att påverka när en potentiell handling ska betraktas som allmän.
Kassaflödesanalys nyckeltal

Upprättad allmän handling izettle kassaregister skatteverket
lön simlärare
teknisk testare
reddit sverige politik
alla
bolagsrapporter q1 2021

2014-11-04

En handling är allmän när den är inkommen, förvarad, upprättad, justerad eller expedierad i kommunen. Ofta är det brev, protokoll eller beslut, men det kan  1 apr 2021 Upprättad för enhet. Avser val av vilken organisatorisk enhet handlingen är upprättad för.