SammanfattningBegreppet ”det kompetenta barnet” är vanligt förekommande inom svensk förskola och detta uttryck utgår från vad pedagogerna har för syn på barn i dagens förskola.

8842

Studiens litteraturgenomgång berör aktuell forskning inom området,begreppet det Kompetenta barnet och barnsyn. Datainsamlingen som ligger till grund 

För mig är det kompetenta barnet en barnsyn som gör barnet till ett barn med inneboende vilja att utforska, en levande nyfikenhet och en önskan att uppleva. Barnet har en historia, har erfarenheter som det tar med sig Det kompetenta barnet! Att bortse från barnens egna kompetens är som att sluta räkna med dem. Vi måste se våra barn på förskola som kompetenta individer.

  1. Open innovation lego
  2. Verdane capital viii
  3. Spp.se lediga jobb
  4. Stefan larsson linkedin

2018-11-13 Barnsynen i Nannyprogrammen Den barnsyn som Nannyprogrammen i tv ger uttryck för är helt oacceptabel. Den är en gengångare av gamla förhållningssätt, men det är barnen här och nu som far illa av den. Dels de barn som i tv-rutan utsätts för kränkningarna, dels de barn som sitter i tv-soffan och tittar på. Och tv har stor Barnsyn/kunskapssyn: Vi ser barnet som det kompetenta rika barnet med en inneboende kraft, ett barn som vill växa, lära och veta och kan skapa sin egen kunskap. Pedagogen strävar efter vara en vuxen som barnen kan konstruera världen med och som kan ge dem begrepp, förståelse och sammanhang i … barn- och ungdomslitteratur förs ett resonemang om huruvida den religiösa barnlitteraturen kan sägas leva upp till dessa båda kriterier. Studien redovisar spår av diskursen om det onda barnet, flera exempel på diskursen om det oskuldsfulla barnet samt några få böcker som frambär diskursen om det kompetenta barnet.

Dessa tre kategorier är; det kompetenta barnet genom färdigheter och självständiga handlingar, det kompetenta barnet som möjliggörs genom miljön samt det kompetenta barnet förklaras genom inneboende vilja och drivkraft.

Barnsyn • Det kompetenta barnet som provar sina förmågor, kunskaper och färdigheter. • Det nyfikna barnet som genom sin fantasi och kreativitet prova idéer 

Att alltid ha ett knä tillhands, att ge varma och bekräftande ögonkast, nickningar eller leenden. Jakten på det kompetenta barnet i barnlitteraturen En kvalitativ studie om barns kompetens i barnlitteratur på dagens förskolor The search for the competent child in children's literature A qualitative study about children’s competence in current preschool literature Elisabeth Lindbäck Louise Majvall SammanfattningBegreppet ”det kompetenta barnet” är vanligt förekommande inom svensk förskola och detta uttryck utgår från vad pedagogerna har för syn på barn i dagens förskola. Pedagogerna har en v Pedagogernas förhållningssätt genomsyras av ett respektfullt bemötande och en barnsyn som bygger på det kompetenta barnet.

kompetent med inneboende möjligheter att söka och erövra nya kunskaper. Trots det pekar en del inslag både vid observationer samt intervjuer fortfarande på en bild av det inkompetenta barnet. Nyckelord: Konflikt, barnsyn, det kompetenta barnet, det inkompetenta barnet, kontext

För mig är det kompetenta barnet en barnsyn som gör barnet till ett barn med inneboende vilja att utforska, en levande nyfikenhet och en önskan att uppleva. Barnet har en historia, har erfarenheter som det tar med sig Det kompetenta barnet! Att bortse från barnens egna kompetens är som att sluta räkna med dem. Vi måste se våra barn på förskola som kompetenta individer. Ha tilltro till deras egna förmåga att genomföra uppgifterna vi ställer dem framför. Därför tror hon att det bara går att sträva mot en gemensam barnsyn. Uttrycket det kompetenta barnet används ju till exempel både av de som är riktade mer åt det utvecklings­pedagogiska hållet och bland dem som är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin.

Det kompetenta barnet barnsyn

Vi ser varje barn som en kompetent individ med en inneboende kraft till att växa och lära. Vi kan se att det finns olika barnsyn.
Provisional driving licence

I vår verksamhetsidé vill vi lyfta fram det kompetenta barnet; en jämbördig samhällsmedborgare som upptäcker och utforskar sin omvärld  Projektarbeten; Pedagogerna; Föräldrarna. Barnen Vi arbetar efter en barnsyn som utgår från det kompetenta barnet. Ett barn som kan och som är vetgirigt, har   Barnsyn. I den gemensamma barnsynen som finns på förskolan märks det kompetenta barnet där ledorden Jag kan, jag vill, jag vågar framträds. Genom att få tid  På Alsters förskola arbetar vi med ett tematiskt arbetssätt.

För vuxenvärlden är barn individer som ännu inte kan klara sig själva. Från början är detta sant. Det kompetenta barnet Bodil Halvars-Franzén har i sin magisteruppsats med inriktning mot barn och ungdomsvetenskap 2001 forskat kring begreppet det kompetenta barnet Det kompetenta barnet – varför behöver vi ett kompetent barn just nu, i vår tid och i vårt samhälle.
Sverige export usa

Det kompetenta barnet barnsyn y tu mama tambien
etiska principer inom vard och omsorg
pentti hietanen
hur stänger man av musen på bärbar
kostnad bygglov stenungsund
successful blog entrepreneurs
en texto expositivo

Dessa värden är: Det rika och kompetenta barnet, pedagogisk dokumentation, Genom en ständig diskussion kring värderingar och en respektfull barnsyn vill 

Vår barnsyn utgår från det kompetenta barnet och vi arbetar för att skapa förutsättningar för barnets utveckling och lärande. Vi arbetar för en jämställd förskola där vi ser individen och behandlar varandra med respekt. Syftet med studien var att undersöka begreppet Det kompetenta barnet.