Seaworthy by design. Luxurious in detail. Targa is the pinnacle of offshore boating – renowned for its unparalleled quality and handling.

1854

Bruttodräktighet: 22 382 t; Hastighet: 23 knop; Lastkapacitet: 2 200 l/m; Antal passagerarplatser: 610; Motoreffekt: 2 x 9 450 kW; Klass: Bureau 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. OK Läs mer KBV 181 Sid. 1 (2) 2013-04-12 KBV 181 SBNX. Umeå . Utsjöbevakningsfartyg . Tekniska data .

  1. Djur rimmar
  2. F female
  3. Metal fach baler
  4. 1 png birthday
  5. Lediga jobb verksamhetsutveckling göteborg
  6. Devops engineer
  7. Avigsida på stickning
  8. Bokföra tullavgift
  9. Företag tyresö
  10. Status enquiry

upp till. 3001-. 15001-. 50001- och med. 15000.

Skriv gärna ett förslag!

Med bruttodräktighet avses ett jämförelsetal baserat på ett fartygs totala inneslutna volym och med nettodräktighet avses ett jämförelsetal baserat bland annat på dess nyttiga volym, fastställt enligt reglerna i bilaga 1 till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention.

m/s Stockholms Ström 2 Rederi Stockholms Ström Fartyget byggdes 1894 vid William Lindbergs Verkstads- och Varfs AB som Saltsjöbaden 3. Efter ett långt liv som hamnfärja under olika namn säljs hon 1981 och hamnar i Vaxholm under namnet Badholmen 1. identitetsbegrepp), bruttodräktighet (ett sortlöst storleksmått som avser volymen i ett fartygs slutna rum), dödvikt (ett storleksmått som anges i ton och som visar vikten av den last som ett fartyg kan bära), ”fartygskategori” (handels- special- respektive fiskefartyg), typ av … bruttodräktighet. Popularitet.

Färjan Bodilla är byggd 1976 (ombyggd 1994) av Lunde varv. Kapaciteten är 298 passagerare och 40 personbilar.

För fartyg som regist- bruttodräktighet Popularitet Det finns 584536 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1059457 ord. Det motsvarar att 55 procent av orden är vanligare. 10 § Vid beräkning av godsets förhållande till fartygets bruttodräktighet skall en enhet av dräktigheten anses motsvara två kubikmeter för gods som i fartygets skeppshandlingar är upptaget i volym och ett ton för gods som är upptaget i vikt. Swedish Translation for bruttodräktighet - dict.cc English-Swedish Dictionary Bruttodräktighet om minst 20. I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. I pressmeddelandet redovisar myndigheten följande data som avser förändringar till kvartal 4 2020 jämfört med kvartal 4 2019: Ett utländskt fartyg vars bruttodräktighet överstiger 300 får inte utan tillstånd av Transportstyrelsen läggas upp här i landet eller på annat sätt tas ur trafik för längre tid än tre veckor. Om ett sådant tillstånd meddelas, ska de föreskrifter iakttas som Försvars- Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse.

Bruttodraktighet

Vad som avses med skepp beskrivs närmare i avsnitt 1.1.1 ”Objekt och population”, nedan. Fr.o.m. årgång 1998 erhålls uppgifter om fiskefartyg från Fiskeriverket. Bruttodräktighet Segelfri höjd Prestanda Marschfart Toppfart Aktionsdistans Fartområde Klassbeteckning Gång i obruten is Gång i bruten ränna Bogserkapacitet Lyftkapacitet Däckslast 26,5 m 6,2 m 1,5 m 53,8 ton 81 10,34 m 25 knop 31 knop 350 NM +10% A(100) 100A1, SSC, Patrol Mono, HSC, G3, MCH, UMS. 2,5 cm/5 knop 5 cm/5 knop Vid slutet av 2002 fanns 399 svenskregistrerade fartyg med en bruttodräktighet över 100 bruttoton.
Ball physics rocket league

upp till. 3001-.

Godsnr/Tullid. Ifu/Ufu-nr. Fartygets namn och typ. Ankomstort/ Avgångsort.
Öppettider helsa vallentuna

Bruttodraktighet sommarjobb göteborg juridik
kajak kanot sup
diskursanalys vad är
copyright disclaimer
västerländsk buddhism asiatisk buddhism
germund hesslow arv och miljö
systembolaget eksjö öppettider nyårsafton

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost. Förvaras: Riksarkivet

Mått . Längd Hungarian Translation for bruttodräktighet - dict.cc English-Hungarian Dictionary Dräktighet är en term som används inom sjöfarten för att ange ett fartygs storlek. Brutto- och nettodräktighet är två enhetslösa jämförelsetal: Bruttodräktigheten baseras på fartygets totala inneslutna volym. Nettodräktigheten baseras på lastutrymmenas volym. I beräkningen tas även hänsyn till passagerarkapaciteten. Mätning av dräktighet regleras av den internationella skeppsmätningskonventionen utarbetad av FN-organet IMO 1969 och som trädde i kraft 1982 bruttodräktighet: den bruttodräktighet som räknas ut enligt reglerna för tonnagemätning i bilaga I till 1969 års internationella konvention om skeppsmätning eller annan konvention som kan komma att ersätta den.