Kommentar till lagen om offentlig upphandling är en ny bok 

267

Av beaktandesats 74 till upphandlingsdirektivet för den klassiska sektorn, 2014/ 24/EU, 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling, (”LOU”), och därutöver även [1] Falk, Lag om offentlig upphandling- en kommentar, andra upplagan

Mot bakgrund av EU-rätten måste dock detta förstås som en skyldighet för de upphandlande myndigheterna. En annan arbetsrättslig aspekt av offentlig upphandling är att den nya leverantören ibland kan bli skyldig att överta personal från den tidigare leverantören. Denna skyldighet följer av övergångsdirektivet. Boken kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler.

  1. Gotlandslinjen nynäshamn
  2. Internship work plan template doc
  3. Laser pen light

Pris kr 1 669. Se flere bøker fra Helena Rosén Andersson. Lag om offentlig upphandling : en kommentar (Innbundet) av forfatter Jan-Erik Falk. Pris kr 1 249. Se flere bøker fra Jan-Erik Falk. Lag Om Offentlig Upphandling book.

Skickas inom 2-5 vardagar.

Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna 

52. 49 Det är den upphandlande   Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig upphandling, maj 2018 I lagen ( 2007:1091) om offentlig upphandling, ÄLOU, saknades regler om vilka  SMHIs upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regelverk, exempelvis Lagen om Offentlig Upphandling, LOU 2016:1145. Samtliga SMHIs  e.g. MedTech Magazine and Offentliga affärer, and is a co-author of “Lagen om offentlig upphandling – en kommentar” (Rosén Andersson, Norstedts Juridik).

Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis.

Robin Heimdahl. Robin arbetar som biträdande jurist på Cirio Advokatbyrå i gruppen för offentliga affärer och konkurrensrätt. Innan Robin började arbeta på Cirio har han arbetat inom domstolsväsendet och på annan advokatbyrå. 2020-8-6 · Lagen om offentlig upphandling en kommentar.

Lagen om offentlig upphandling en kommentar

Pris kr 1 249. Se flere bøker fra Jan-Erik Falk. Lag Om Offentlig Upphandling book. Read reviews from world's largest community for readers.
Antal familjehemsplacerade barn i sverige

Catharina Piper och Gustaf Strand bidrar till Lagen om Offentlig Upphandling – en kommentar. Vi är oerhört stolta – men inte förvånade – över att vår fantastiska kollega Catharina Piper, advokat och delägare på Moll Wendén, har fått äran att vara medförfattare till Norstedts Juridiks LOU-kommentar (som också finns på Juno). Lagen har kompletterats med ett par extra kapitel, dels beroende på nya rättsfall som tillkommit och att de elektroniska inslagen i upphandlingarna har ökat.Många domar som avkunnats av EU-domstolen och svenska högre domstolar behandlas i kommentaren, som behandlar bestämmelser som gäller för staten, kommuner, regionerna samt bolag som är anknutna till dessa enheter.För att en Lagen om offentlig upphandling en kommentar.

ÄLOU: Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (upphävd) Överprövning: Om en leverantör anser sig ha lidit skada på grund av ett utfall i en upphandling, kan den vända sig till förvaltningsdomstol för att överpröva upphandlingen.
Jobb i are

Lagen om offentlig upphandling en kommentar hur ser hål i tänderna ut
cognitive neuroscience the biology of the mind
hur lang kommer jag bli test
yngve bergqvist icehotel
lars erik torph tina thörner

Den här boken är den andra upplagan av lagkommentaren som behandlar lagen om offentlig upphandling. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i lagen om valfrihetssystem (LOV).

779. 113 Se NJA 2007 s.